Mentorprogrammet

Hälsingejänters mentorsprogram

2020 startar Hälsingejänter upp ett nytt mentorskapsprogram i Hälsingland. Programmet vänder sig till dig som är kvinna i karriären, eller på väg in i en karriär, i Hälsingland. Här får du veta mer om upplägget och anmälan.

Det finns många anledningar till att arbetslivet inte är jämställt. Hälsingejänternas mentorsprogram är skapat för att stötta kvinnor i karriären till att tro på sig själv och sin kapacitet och etablera sig karriärmässigt i Hälsingland. Vad som utmärker just Hälsingland är att det är få kvinnor i högre chefspositioner, samtidigt som kvinnorna här generellt har en högre utbildning än männen. Det finns också ett kompetensbehov hos Hälsinglands arbetsgivare, i synnerhet för högre chefsbefattningar. I rekryteringssamanhang finns ett mönster av att män i större utsträckning tror på sin egen förmåga medan kvinnor i större utsträckning ifrågasätter sin egen förmåga, kapacitet och kompetens. Programmet riktar sig därmed till kvinnor, även om alla är välkomna att bli mentor i programmet. 

Upplägg

Programmets upplägg är att mentor och adept matchas i slutet av augusti 2020 för att då påbörja en serie mentorsträffar under ett års tid. Varje mentorpar får ett underlag av Hälsingejänter som skräddarsys utifrån de specifika önskemål och behov som adepten har. Mentor och adept kommer tillsammans att jobba fram frågeställning för adept och vad man gemensamt ska fokusera på under året som mentorprogrammet pågår. Träffarna föreslås ske en gång i månaden, men sätts enligt överenskommelse mellan mentorn och adepten. 

Antagningen

Mentorprogrammet 2020 har en begränsat kapacitet. Anmälan sker under sommaren 2020 fram till den 15 augusti och matchade mentorpar meddelas senast i början av september. 

Allt deltagande är kostnadsfritt!

Allt deltagande i Hälsingejänters mentorsprogram är kostnadsfritt. Föreningen ger inte ekonomisk ersättning för eventuella utgifter eller omkostnader i samband med deltagande.

Prenumerera på nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit volutpat, nam aptent hendrerit sed litora torquent eleifend, libero senectus ultricies nec primis curae himenaeos.