Hälsingejänters mentorprogram öppnar!

Kvinna som tittar mot kameran

Hälsingejänters mentorprogram öppnar!

Nu är anmälan öppen till Hälsingejänters nya mentorskapsprogram i Hälsingland! Programmet vänder sig till dig som är kvinna i karriären, eller på väg in i en karriär, i Hälsingland. Anmälan är öppen till den 15 augusti.

Det finns många anledningar till att arbetslivet inte är jämställt. Läs gärna vår lägesbeskrivning och bakgrunden till initiativet. Hälsingejänters mentorsprogram är skapat för att stötta kvinnor i karriären till att tro på sig själva och sin kapacitet för att etablera sig karriärmässigt i Hälsingland. Vad som utmärker just Hälsingland är att det är få kvinnor i högre chefspositioner, samtidigt som kvinnor här generellt har högre utbildning än män. Det finns också ett kompetensbehov hos Hälsinglands arbetsgivare, i synnerhet för högre chefsbefattningar. I rekryteringssammanhang finns ett mönster av att män i större utsträckning tror på sin egen förmåga medan kvinnor i större utsträckning ifrågasätter sin egen förmåga, kapacitet och kompetens. Programmet riktar sig därmed till kvinnor, även om alla är välkomna att bli mentor i programmet.

Programmets upplägg är att mentorer och adepter matchas i slutet av augusti 2020 för att då påbörja en serie mentorsträffar under ett års tid. Varje mentorpar får ett underlag av Hälsingejänter som skräddarsys utifrån de specifika önskemål och behov som adepten själv har. Mentor och adept kommer tillsammans att jobba fram frågeställning för adept och vad man gemensamt ska fokusera på under året som mentorprogrammet pågår. Träffarna föreslås ske en gång i månaden, men sätts enligt överenskommelse mellan mentorn och adepten.

Antagning till programmet

Mentorprogrammet 2020 har en begränsat kapacitet. Anmälan sker under sommaren 2020 fram till den 15 augusti och matchade mentorpar meddelas senast i början av september.

Kostnadsfritt deltagande

Allt deltagande i Hälsingejänters mentorsprogram är kostnadsfritt. Föreningen ger inte ekonomisk ersättning för eventuella utgifter eller omkostnader i samband med deltagande.

Bli mentor!

Mentorrollen passar för dig som har erfarenhet från kvalificerat arbete i, eller utanför, Hälsingland och tycker om att ställa frågor och ha en rådgivande roll.

Du får

  • En personligt matchad adept att göra skillnad för.
  • Ett anpassat underlag att utgå från.
  • Ett förstärkt ledarskap i Hälsingland.

 

Få en mentor!

Du som är kvinna i karriären, eller står på väg in i karriären, och söker en mentor som stöd i din ledarroll kan bli adept i mentorprogrammet.

Du får

  • En personligen matchad mentor.
  • Ett upplägg anpassat till dina önskemål och ambition.
  • Ett förstärkt ledarskap i Hälsingland.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Prenumerera på nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit volutpat, nam aptent hendrerit sed litora torquent eleifend, libero senectus ultricies nec primis curae himenaeos.